Skip to content

O tym, jak nie udźwignęłam zwykłego spotkania towarzyskiego i co się ze mną potem stało.