Skip to content

O tym, jak bohaterzy programów, w których szuka się żony, zderzają się ze ścianą własnych oczekiwań. A za tą ścianą…