Skip to content

Dziś trochę o tym, jak mi się pracowało w korpo. I czy warto spędzać swe życie w Mordorze.