Komunikacja, głupcze!

Słuchowisko, 31 marca 2019

Domysły, przypisywanie nieszczerych intencji, zakładanie z góry… Zdarzyło ci się na pewno. Mi też. Ale na szczęście można tego nie robić. Ale jak?

Kategorie: